انبوه سازان
انبوه سازان
انبوه سازان
انجمن بتن کرمان

بسمه تعالی

این تفاهمنامه بین « انجمن بتن کرمان » به نمایندگی آقای مهندس انجم شعاع و « انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کرمان » به نمایندگی آقای حمید یوسفی به منظور گسترش همکاری افتصادی، پژوهشی،‌آموزشی و مشاوره ای با هدف ارتقاء دانش، تخصص و تجربه دو نهاد تنظیم گردید.

ماده ۱ : زمینه همکاری

۱-۱- برگزراری سمینار، نشست های تخصصی در جهت انتقال تجربیات اعضاء زیر مجموعه انجمن ها.
۲-۱- مشارکت در شناسایی و اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی مشترک.
۳-۱- همکاری در جهت ارتقای بهره وری واحدهای تحت پوشش.
۴-۱- اطلاع رسانی اقدامات انجام شده و در دست اقدام هر دو انجمن.
۵-۱- بهره گیری از طرفین از منابع و تجهیزات آموزشی یکدیگر.
۶-۱- اطلاع رسانی از طریق وبسایت، ایمیل، بولتن خبری از سوی هر دو انجمن.
۷-۱- تشکیل کمیته های تخصصی در جهت پیشبرد اهداف تفاهم نامه.
۸-۱- بهره گیری طرفین از محصولات تولید شده اعضاء با تسهیلات ویژه مانند بتن یا مسکن با عقد قرارداد جداگانه تحت نظر بخش های این تفاهم نامه.

ماده ۲ : نحوه اجرا

۱-۲- ظرف مدت ۳۰ روز پس از امضاء تفاهمنامه دبیرخانه مشترکی با معرفی یک نفر نماینده به منظور تحقق اهداف این تفاهمنامه راه اندازی خواهد شد.
۲-۲- تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم جهت همکاری و ارایه راهکارهای اجرایی، نظارت و پیگیری موضوعات تفاهمنامه بر عهده دبیرخانه می باشد.
۳-۲- جلسات هییت مدیره طرفین در صورت لزوم انجام می گیرد.

ماده ۳ : مدت تفاهمنامه

۱-۳- مدت زمان تفاهم نامه از زمان امضاء یکسال تعیین می شود و با اعلام قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و ضمنا در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده ۴ : سایر موارد

۱-۴- امضاء این تفاهم نامه هیچگونه تعهد مالی خاصی را برای دو انجمن ایجاد ننموده و کلیه هزینه های مورد بررسی و توافق قرار می گیرد.

ماده ۵

این تفاهمنامه در تاریخ ۹۵/۳/۲۳ به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ امضاء معتبر می باشد.

برای مشاهده و دریافت این تفاهم نامه کلیک نمایید.