انبوه سازان
انبوه سازان
انبوه سازان
فولاد سدید ماهان

بسمه تعالی

به موجب این تفاهمنامه که فی مابین « انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کرمان» به نمایندگی آقای مهندس حمید یوسفی به عنوان رییس هییت مدیره و « شرکت فولاد سدید ماهان» به نمایندگی آقای مهندس علی توکلی به عنوان مدیر عامل منعقد گردید.

ماده ۱ : زمینه همکاری

۱-۱- انجمن انبوه سازان که در این تفاهم نامه « انجمن » نامیده می شود اعضای خود را جهت عقد قرار داد تهیه، ساخت و نصب اسکلت های فولادی پروژه های در دست اقدام خود با شرمت فولاد سدید ماهان که در این تفاهمنامه « فولاد سدید‌ » نامیده می شود، تشویق و ترغیب می نماید.
۲-۱- فولاد سدید برای معرفی شوندگان از سوی انجمن امتیازات ویژه ای را در نظر می گیرد، این امتیازات بسته به نقدی یا غیر نقدی بودن پرداخت ها و بسته به تناژ کل قراردادهای منعقد شده از سوی اعضای معرفی شده، توسط انجمن متغیر است که در مفاد بعدی به تفضیل آمده است.
۳-۱- امتیازات فولاد سدید به اعضای معرفی شده شامل دو بخش است، تخفیف در زمان پرداخت و تخفیف در مبلغ پرداخت.
۴-۱- تخفیف ویژه پرداخت های غیر نقدی تا حداکثر سه ماه مطابق تفاهمنامه شماره یک و در ازای ضمانتنامه بانکی به نفع فولاد سدید امکان پذیر بوده و پرداخت های بیش از سه ماه طبق تافهم نامه دیگری که به صورت سه جانبه میان انجمن،‌بانک مسکن و فولاد سدید در دست مطالعه و انعقاد است صورت خواهد گرفت.
۵-۱- تخفیف ویژه ای که برای اعضایی که می توانند به صورت نقدی از اولین قسط در زمان عقد قرارداد تا آخرین پرداخت بعد از اتمام نصب وجه قرارد خود را پرداخت نمایند در مبلغ قرارداد در نظر گرفته شده است. این تخفیف متناسب با مجموع تناژ کل قراردادهایی که توسط اعضای انجمن انبوه سازان در هر دوره یک ساله در قالب این تفاهمنامه منعقد می شود متغیر است و بصورت تخفیف ۶ درصد به ازای تا تناژ ۴۰۰۰ تن و تخفیف ۱۰ درصد برای بیش از ۴۰۰۰ تن می باشد..
۶-۱- قیمت مبنا متناسب با شرایط اقتصاد کشور متغیر است.
۷-۱- انجمن در این پروژه هم نقش اطلاع رسانی به اعضای خود را دارد و هم نقش داور مرضی الطرفین در موارد اختلافات احتمالی.

ماده ۲ : نحوه اجرا

۱-۲- کلیات تفاهم نامه توسط انجمن به اعضای ایشان اطلاع رسانی می شود.
۲-۲- مجتمع فولاد سدید نیز اطلاع رسانی مناسبی در محل دفتر امور قراردهای خود از تفاهم نامه با انجمن ارایه می نماید.
۳-۲- آن دسته از اعضای انجمن که قصد انجام پروژه های اسکلت فولادی دارند از انجمن معرفی نامه دریافت می نمایند.
۴-۲- فولاد سدید پس از دریافت معرفی نامه انجمن،‌تخفیف اولیه به میزان شش درصد را در صورت حساب عضو منظور می نماید.
۵-۲- انجمن حجم خرید ها را در هر مرحله ثبت و در پایان هر دوره یکساله میزان تخفیف قطعی را به فولاد سدید اعلام می نماید،‌فولاد سدید نیز مابه التفاوت میزان تخفیف را به حساب عضو واریز می نماید.
۶-۲- فولاد سدید گزارشی از وضعیت خرید هر دوره را در پایان هر دوره به انجمن ارسال می نماید.

ماده ۳ : مدت تفاهمنامه

۱-۳- مدت زمان تفاهم نامه از زمان امضاء یکسال تعیین می شود و با رضایت طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده ۴ : سایر موارد

۱-۴- چه در دوره نخست و چه در سایر دوره ها انجمن حق دارد قیمت مبنا را استعلام و چنانچه منافع اعضاء به عقد تفاه نامه با واحد دیگری ایجاب نماید، می تواند تفاهم نامه را با واحد دیگری منعقد نماید.
۲-۴- فولاد سدید موظت است کلیه محصولات مورد تفاهم نامه را مطابق با استانداردهای رسمی کشور کنترل و ارایه نماید.

ماده ۵

این تفاهمنامه در تاریخ ۹۵/۱/۲۲ به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ امضاء معتبر می باشد.

برای مشاهده و دریافت این تفاهم نامه کلیک نمایید.