انبوه سازان
انبوه سازان
انبوه سازان
خدمات رفاهی

خدمات رفاهی

انجمن انبوه سازان در نظر دارد فرصت های رفاهی مناسب و در خور توجه برای اعضای خود ایجاد نماید، بدین منظور برای رفاه حال اعضاء قراردادهای تخفیفی با برخی از رستوران ها، اماکن تفریحی و ورزشی، فروشگاه ها عقد گردیده است.

سنگ های تزیینی

سنگ های تزیینی

بسمه تعالی این تفاهمنامه بین « انجمن توسعه صادرات سنگ های تزیینی کرمان » به نمایندگی آقای مهندس محمد آیت اللهی موسوی و « انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کرمان » به نمایندگی آقای حمید یوسفی به منظور گسترش همکاری افتصادی، پژوهشی،‌آموزشی و مشاوره ای با هدف ارتقاء دانش، تخصص و تجربه دو نهاد […]

انجمن بتن کرمان

انجمن بتن کرمان

بسمه تعالی این تفاهمنامه بین « انجمن بتن کرمان » به نمایندگی آقای مهندس انجم شعاع و « انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کرمان » به نمایندگی آقای حمید یوسفی به منظور گسترش همکاری افتصادی، پژوهشی،‌آموزشی و مشاوره ای با هدف ارتقاء دانش، تخصص و تجربه دو نهاد تنظیم گردید. ماده ۱ : زمینه […]

فولاد سدید ماهان

فولاد سدید ماهان

تسهیلات ویژه اعضای انجمن جهت اجرای پروژه های اسکلت فلزی با تخفیف حداقل شش درصدی