انبوه سازان
انبوه سازان
انبوه سازان
قول قطعی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 قول قطعی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی :

“مجموعه مواد مالیاتی مربوط به مسکن نیاز به اصلاح دارد و کمیسیون اقتصاد حتما بازنگری خواهد کرد.”

دکتر پورابراهیمی در نشست خصوصی با هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان کرمان ، پنج شنبه ۱۵ تیرماه ۹۶ :

“با صحبتهای کاملی که بیان کردید بنده متقاعد شدم که مجموعه مواد مالیاتی مربوط به مسکن و حوزه ساخت و ساز نیاز به بازنگری و اصلاح دارد . “

اخبار مرتبط