انبوه سازان
انبوه سازان
انبوه سازان
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن انبوه سازان ایران و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

احداث ۷۲ واحد مسکونی سازمانی بر اساس مندرجات تفاهم نامه کانون سراسری و نزاجا با اولویت های اعلامی از میان شرکت های معرفی شده توسط انجمن و سازندگان مورد نظر نزاجا در شهر کرمان .

اخبار مرتبط