انبوه سازان
انبوه سازان
انبوه سازان
آگهی فروش زمین تعاونی مسکن پارسا گستر

تعاونی مسکن مهر پارسا گستر کویر

فروش پروژه مسکونی تجاری خود با پلاک ثبتی ۳۲۶۱ اصلی مکرر واقع در بخش یک کرمان با متراژ کل زمین ۱۵۰۰۰ مترمربع
۵۰۰۰ متر پروانه تجاری
۱۰۰۰۰ متر پروانه مسکونی
برای اطلاع بیشتر از شرایط فروش با دبیرخانه انجمن تماس حاصل بفرمایید.

اخبار مرتبط